PFOA

PFOA (perfluorooktanová kyselina) patří mezi perfluoroalkylové sloučeniny (PFAS). Široké využití jí vysloužila její silná averze k vodě, takže se uplatňovala zejména při výrobě nádobí s nepřilnavým povrchem Teflon (PTFE – polytetrafluorethylen), kdy se používala k přilnutí vrstvy teflonu k podkladu. Byla využívána i při výrobě nepromokavých látek, ke kterým patřil např. Gore-Tex.