Základní etiketa při stolování

V tomto článku se budeme zabývat praktickými tipy a pravidly etikety při stolování. Naučíte se, jak se správně chovat u stolu, jak používat příbory, a jak se účastnit konverzace při jídle. Tyto dovednosti nejenže zvýší váš komfort při jídle, ale také vám pomohou vyhnout se nepříjemnostem a užít si společné okamžiky s ostatními.

etiketa_v_kuchyni

Když usedáme ke stolu, nemusíme se cítit nervózní nebo zmatení ohledně toho, jak se chovat. Správná etiketa při stolování je základní dovednost, která nám pomůže cítit se pohodlně a sebejistě během společných jídel. Bez ohledu na to, zda jste na večeři s přáteli, na pracovním obědě nebo v rodinném kruhu, dodržování základních pravidel etikety vám umožní vytvořit příjemnou atmosféru a zanechávat pozitivní dojem.

Úprava stolu

Předtím než usednete ke stolu, můžete podniknout první kroky k vytvoření příjemného prostředí pro společné jídlo. 

Příbory naleznete zprava od talíře, vidlička směřující nahorů a nůž s ostřím směrem k talíři. Lžíci můžete umístit nalevo od talíře. Sklenice se obvykle umisťují napravo od talíře, a to včetně sklenice.

Dokonce i jednoduchými dekoracemi můžete stůl vizuálně zkrášlit. Můžete zvážit použití květin, svíček nebo ubrusu. Je však důležité, aby dekorace nepřekážely hostům při stolování a nebránily v komunikaci nebo kontaktu mezi hosty.

Sezení u stolu

Pokud není místo předem vyhrazeno, nechte starší hosty nebo hostitele, aby si vybrali místo jako první. Ostatní hosté mohou poté vybrat volná místa. V případě, že jsou místa přiřazena, vyhledejte to, které vám bylo určeno.

Když usedáte, pokuste se držet vzpřímenou pozici s rukama na klíně. Nenatahujte se přes stůl ani se příliš nenáklánějte dozadu. Pokud musíte v průběhu jídla odejít od stolu, udělejte to tiše a nepřerušujte ostatní hosty. Židle při odsunování zvedněte, aby nevydávala žádné hlasité zvuky.

Jak používat příbory

 • Výběr správného příboru: Začněte z vnějšího a postupujte směrem k talíři. To znamená, že první příbor, který použijete, je ten umístěný nejdále od talíře. Pokud máte pochybnosti, sledujte ostatní hosty.
 • Jak držet příbor: Vidličku držte v levé ruce a nůž v pravé (pokud jste pravák). Při nepoužívání příbory položte je na talíř z levé a pravé strany.

Správné žvýkání a polykání

Jak jíme a jak polykáme je také důležitým aspektem etikety při stolování. Žvýkejte pomalu, důkladně a se zavřenou pusou. Nejezte příliš rychle a držte krok s ostatními. Teoreticky byste se měli přizpůsobit tomu, kdo jí nejpomaleji.

Zajistěte, aby byla potrava dostatečně rozžvýkaná, než ji spolknete. Polykejte pokrm bez hlučných zvuků.

Jak držet příbory a ostatní nádobí

 • Vidlička: Držte vidličku v levé ruce. Umístěte ji tak, že prsty budou spočívat na jejím středu a palec na horním okraji vidličky. Ukazovák, prostředníček a prsteníček by měly položit pod vidličku. Malíček může být mírně ohnutý nebo volně položen na stolu. Když se používá vidlička spolu s nožem, držte ji vlevo od nože.
 • Nůž: Nůž držte v pravé ruce. Palec by měl být umístěn na horním okraji nože, s prostředníkem a ukazovákem na opačné straně nože. Malíček může být mírně ohnutý nebo položen na rukojeť nože.
 • Lžíce: Lžíci držte v pravé ruce. Palec by měl být umístěn na horním okraji lžíce, s prostředníkem a ukazovákem na spodní straně lžíce. Lžíci můžete používat také levou rukou, pokud jste leváci nebo pokud je to pohodlnější.
 • Sklenice: Sklenici držte za spodní části těla, ideálně u dna. Prsty by měly být mírně ohnuté kolem tvaru sklenice, což pomáhá udržet stabilitu. Nikdy nedržte sklenici za horní okraj.

Jak odložit příbory

Rovně

Příbory složené rovně znamená, že jste dojedli. Rukojeti směrují dolů nebo k pravé straně talíře a hroty vidličky by měly směřovat nahoru. Nůž má čepel obrácenou k vidličce.

Od sebe

Příbory ve tvaru "V" znamená, že ještě budete pokračovat. Vidlička je umístěna s hroty směrem dolů a nůž s čepelí směřující k vidličce. Rukojeti směrují k pravé straně talíře.

V sobě

Toto uspořádání není běžným způsobem jak něo signalizovat při formálním stolování. Čísník by mohl talíř odnést i když chcete ještě pokračovat.

Rozhovor u stolu

Vyvarujte se kontroverzním tématům, jako jsou politika nebo náboženství. Raději se bavte o tématech, která jsou pro všechny příjemná, jako jsou cestování, zájmy nebo zážitky.

Poslouchejte, co ostatní říkají, a ukazujte jim pozornost. Nedávejte najevo nesouhlas nebo neslušné poznámky. Udržujte konverzaci příjemnou a zdvořilou.

Jak na small talk

Small talk, neboli lehká konverzace, může být užitečným nástrojem pro navázání a udržení příjemného a neformálního rozhovoru s ostatními. Zde jsou některá vhodná témata pro small talk:

 • Počasí: Jedno z nejběžnějších témat pro easy konverzaci. Můžete se ptát na aktuální počasí, změny v ročním období nebo jak počasí ovlivňuje aktivity lidí. Lehce lze navázat i na téma dovolená, sport nebo cestování.
 • Hobby a zájmy: Zeptejte se na to, co dělá druhou osobu šťastnou mimo pracovní povinnosti. To může zahrnovat sport, umění, hudbu, cestování, čtení, nebo cokoli, co je pro ni důležité.
 • Cestování: Diskuze o cestování může být velmi zábavná. Zeptejte se na oblíbená místa, která dotyčná osoba navštívila, nebo kam by chtěla cestovat v budoucnu. Sdílení cestovatelských zážitků může vést k zajímavým rozhovorům.
 • Kulturní události a filmy: Zeptejte se na nedávné kulturní akce, koncerty, filmy nebo televizní pořady, které si lidé užili nebo je plánují vidět. To může vést k diskuzi o oblíbených umělcích nebo režisérech.
 • Jídlo a vaření: Jídlo je vždy dobrým tématem. Zeptejte se na oblíbené recepty, restaurace nebo kuchyňské dovednosti. Lidé rádi sdílí tipy na vaření a zážitky z restaurací.
 • Rodina a osobní život: Buďte ohleduplní a nepříliš dotěrní, ale zeptejte se na rodinu, děti, domácí mazlíčky nebo osobní plány do budoucna.
 • Aktuální události: Pokud jste oba informováni o aktuálních událostech, můžete diskutovat o tématech, která mají společenský význam. Mějte však na paměti, že některá témata mohou být kontroverzní, a proto se vyvarujte politických nebo citlivých témat, pokud nejste jisti, jak budou vnímána.
 • Pracovní otázky: Zeptejte se na to, co dotyčná osoba dělá v práci, jakým způsobem se jí líbí a co je pro ni na práci důležité.
 • Sport: Pokud víte, že druhá osoba má zájem o sport, můžete se zeptat na oblíbený tým, sportovce nebo nedávné sportovní události.
 • Hobby a zájmy dětí: Pokud je to relevantní, můžete se zeptat na zájmy a aktivity dětí druhé osoby, pokud je má.

3 tipy, jak být dobrý posluchač

1. Aktivní poslech

Aktivní poslech je klíčem k dobré konverzaci. Když někdo mluví, soustřeďte se na to, co říká, a nedovolte, aby vaše myšlenky odváděly pozornost jinam. Zkuste plně porozumět tomu, co druhý člověk sděluje, místo abyste přemýšleli o tom, co budete říkat dál. Můžete vizuálně znázornit, že posloucháte tím, že budete přikyvovat, dávat krátké reakce, například "Rozumím" nebo "Ano," a ptát se na otázky, které budou rozvíjet konverzaci.

2. Zajímavé otázky

Pokládání zajímavých otázek konverzaci oživí a ukáže zájem o druhého člověka. Zkuste se ptát o témata, která vám umožní lépe poznat osobnost a zájmy druhé osoby. Například otázky jako "Co tě nejvíce nadchlo v poslední době?" nebo "Máš nějaký oblíbený způsob, jak trávit volný čas?" mohou vést k zajímavým rozhovorům. Snažte se pokládat otevřené otázky, na které se nedá odpovědět pouze “ano” a “ne”. Tím se konverzace přirozeně prodlouží a bude mnohem příjemnější.

3. Empatie

Být empatickým znamená chápat pocity a perspektivu druhého člověka. Projevujte empatii tím, že zareagujete na emocionální sdělení druhé osoby s porozuměním a podporou. Například pokud někdo sdílí, že má obtíže nebo se cítí smutný, můžete říct něco jako "Zní to, že to pro tebe bylo obtížné. Jak mohu pomoci?" Empatie vytváří dojem, že se o druhého člověka skutečně zajímáte.

Servírování pokrmů

Servírování pokrmů má významný vliv na celkový dojem z jídla a může udělat z obyčejného stolování elegantní a příjemný zážitek. Je důležité mít na paměti několik základních pravidel, která dodržování etikety při podávání jídel vyžaduje.

Správný směr servírování je jedním z klíčových pravidel. Když podáváte jídlo, měli byste postupovat zleva a pokrm přijímat zprava. Tím minimalizujete riziko střetů s ostatními hosty a vytváříte plynulý průběh stolování. Dbejte také na to, aby pokrmy byly prezentovány atraktivně a servírované v ideální teplotě. Pečlivost a pozornost při servírování mohou zvýšit celkový estetický dojem z jídla a přispět k příjemné atmosféře.

Nabídnutí a přijetí jídla

Dalším důležitým aspektem etikety při stolování je nabídnutí a přijetí jídla. Tyto okamžiky mohou odrážet vaši zdvořilost a úctu k ostatním hostům.

Zdvořilost hraje významnou roli při nabízení jídla ostatním. Pokud nabízíte pokrm, udělejte to s úctou a pozorností. Držte pokrm nad talířem osoby, které nabízíte, a umožněte jim snadněji přijmout nabídku. Když vám někdo nabídne jídlo, buďte vděční a zdvořilí. Přijměte nabídku s úsměvem, pokud máte zájem, a děkujte za ni. V případě odmítnutí udělejte to také zdvořile a s díky.